Toolbox voor het maken van een Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid

Toolbox voor het maken van een Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid
8 oktober 2021

Als werkgever wil je graag gezonde werknemers die op een veilige en prettige manier hun werk kunnen doen. Het gebruik van alcohol en drugs brengt het veilig en gezond werken mogelijk in gevaar. Als werkgever wil je daarom problemen op het werk als gevolg van alcohol- en drugsgebruik voorkomen. En als je werknemer problemen heeft wil je deze werknemer zo goed als mogelijk ondersteunen en gepaste hulp bieden in een vroegtijdig stadium. Het ontwikkelen van een Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) kan werkgevers hierbij helpen. Maar hoe stel je een ADM-beleid eigenlijk op? Waar moet je allemaal aan denken? En hoe creëer je draagvlak in je bedrijf? Veel werkgevers worstelen met deze vragen.

Het effect van (overmatig of problematisch) alcoholgebruik heeft ook consequenties voor het werk. Dit kan zich op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld in verzuim, productiviteitsverlies en ongewenst gedrag. In sommige sectoren kan dit tot gevaarlijke situaties leiden, bijvoorbeeld als er gewerkt wordt met machines of gevaarlijke stoffen, in het verkeer of in de gezondheidszorg. Vroegtijdig signaleren van alcoholproblematiek is van belang om de medewerker zo snel mogelijk te kunnen helpen en zo nodig te begeleiden naar zorg.

Zorgplicht

Elke werkgever is wettelijk verplicht om werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Bij het gebruik of onder invloed zijn van alcohol of drugs werkt dit twee kanten uit. Werkgevers dienen te voorkomen dat een gebruiker een gevaar vormt voor zijn collega’s. Tegelijkertijd dient de werkgever de gebruiker tegen zichzelf in bescherming te nemen.

Voorlichting, preventie en begeleiding

Met duidelijke regels voorkom je veel ongewenste situaties. Een goed alcohol-, drugs- en medicijnbeleid bestaat echter niet alleen uit verboden en sancties, maar is ook gericht op voorlichting, preventie en begeleiding. Belangrijk hierbij is het om alcohol- en drugsproblemen bespreekbaar te houden. Verder is het raadzaam om medewerkers met een leidinggevende functie te trainen in het herkennen van een alcohol- of drugsprobleem.

ADM -beleid

Het hebben van een Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) kan bijdragen aan het voorkomen van gebruik op de werkvloer. In een ADM-beleid staan de rechten en plichten van de werknemer en de werkgever. Daarnaast wordt helder beschreven wat de regels over middelengebruik zijn bij een bedrijf, wat de werkgever doet om problemen te voorkomen en wat er aan begeleiding mogelijk is binnen het bedrijf. Ook kunnen er disciplinaire maatregelen in staan bij een overtreding van de vastgestelde regels.

Toolbox voor het maken van een Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid

Om werkgevers te ondersteunen heeft het ADM-team van het Trimbos-instituut samen met werkgroep werkgevers/werknemers van het Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) een ADM-toolbox ontwikkeld. Deze toolbox bestaat uit verschillende materialen die werkgevers, bedrijfs- en HR-managers kunnen helpen om een ADM-beleid te maken om op die manier preventie van alcohol- en drugsgebruik op de werkvloer vorm te geven.

De ADM-toolbox is in ontwikkeling en bestaat op dit moment uit:

Bron:
herkenalcoholproblematiek.nl

Dit artikel is eerder geplaatst op HSE Actueel.

Wil jij ook aan de slag met een adequaat ADM-beleid? Download dan hier het whitepaper ‘Drank en drugs op de werkvloer’. 

Opmerkingen