Van Staatsblad tot VNW (serie)

Van Staatsblad tot VNW (serie)
30 oktober 2017

De rol van de wettenredactie

Jaarlijks geeft Sdu honderden (online) publicaties uit op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Hoe komen deze publicaties achter de schermen tot stand? Deze blogserie vertelt over de Sdu’ers die een rol spelen bij de totstandkoming van bijvoorbeeld de VNW. In deze blog: de rol van de wettenredactie.

Wat doet de Sdu-wettenredactie?

De wettenredactie verwerkt dagelijks nieuwe wetswijzigingen uit het Staatsblad, de Staatscourant en het Tractatenblad. Hun voornaamste doel? Het up-to-date houden van het Basiswettenbestand, dé Sdu-wettendatabase. Deze database vormt het hart van alle Sdu-publicaties.

Wanneer een nieuw Staatsblad verschijnt, komt deze digitaal binnen bij de wettenredactie. Een Staatsblad bevat:

  • een nieuwe wet of regeling, en/óf;
  • wijzigingen op een bestaande wet of regeling.


De wettenredactie inventariseert de wijzigingen en verwerkt deze handmatig in het Basiswettenbestand. Het Basiswettenbestand vormt de basis voor onlines als wetten.nl en Sdu OpMaat, maar ook voor boeken als de Verzameling Nederlandse Wetgeving (VNW).

Maximaal 10 fouten per jaar

Actualiteit en kwaliteit zijn leidend bij de wettenredactie. Daarom gelden de volgende afspraken:

  • 95% van de wetswijzigingen moet binnen 2 werkdagen zijn verwerkt.
  • 5% van de wetswijzigingen moet binnen 5 werkdagen zijn verwerkt.
  • Maximaal 10 fouten in de jaarlijkse verwerking van wetswijzigingen.


‘Je bent zo sterk als je zwakste schakel’, aldus Leoni van der Bas, Sdu-wettenredacteur sinds 1999. ‘Wijzigingen in een Staatsblad zijn niet altijd rechttoe rechtaan, je moet goed lezen en uitzoeken op welke regelingen een wijziging betrekking heeft.’

Het omvangrijkste Staatsblad dat Van der Bas ooit heeft verwerkt? Dat was Staatsblad nr. 571 uit 2014 over de Wet opheffing bedrijfslichamen. ‘Maar liefst 1621 regelingen werden geraakt door dit Staatsblad. Een enorme klus om te verwerken.’

Handwerk en kwaliteitscontroles

Hoe waarborgt de wettenredactie nu de kwaliteit van haar handmatige werk? De redactie werkt met een driestappensysteem, met de volgende rollen:

  1. voorbereider;
  2. verwerker;
  3. controleur.

De voorbereider bekijkt een nieuw Staatsblad en zoekt uit wat de exacte wijzigingen zijn en op welke regelingen deze invloed hebben.

De verwerker verwerkt de fysieke wijzigingen in het Basiswettenbestand. Per wijziging worden twee verwerkers ingezet. De ene voert de wijzigingen in in het Basiswettenbestand en de andere voert de wijzigingen in in een schaduwdatabase.

De controleur vergelijkt het resultaat van het werk van beide verwerkers met een automatische vergelijking tussen beide databases. Hierna geeft de controleur wel of geen akkoord op de verwerking van de wijziging.

Na dit akkoord gaat de wijziging direct online op wetten.nl en Sdu OpMaat. Sdu-publicaties zoals de VNW verkrijgen hun wet- en regelgeving direct vanuit het Basiswettenbestand.

Overwerk tijdens de kerstvakantie

Dit kwaliteitswerk leidt wel tot overwerk tijdens de jaarlijkse piekmomenten. Vooral de kerstperiode is hectisch voor de wettenredactie. Op 1 januari treden namelijk altijd de meeste wetswijzigingen in werking. Dit betekent dat de wettenredactie van half november tot half januari geen vrije dagen heeft. ‘In de kerstvakantie werken wij altijd door, wij schrijven in deze periode zo’n 100 overuren. Dat is ook onderdeel van dit werk’.

Welke onderwerpen komen steeds terug?

Onderwerpen als orgaandonatie, referenda en kinderopvangsubsidies komen bij elk nieuw kabinet weer op de agenda. ‘Maar vliegen er altijd ook weer af in de Kamer’, aldus Van der Bas, ‘daar wen je vanzelf aan in deze baan.’

De favoriete Staatsbladen van Van der Bas? ‘Die met de uitwerking van de jaarlijkse Belastingplannen. Die zijn behoorlijk ingewikkeld, maar dat vind ik niet erg. Het is zelfs mijn expertise, lekker percentages berekenen en speuren naar bedragen.’

Opmerkingen