Vijftig Jaar Fiscaal Instituut Tilburg

Vijftig Jaar Fiscaal Instituut Tilburg
1 november 2018 1413 keer bekeken

Inleiding

18 december aanstaande is het vijftig jaar geleden dat de hoogleraren J.E.A.M. (Jan) van Dijck, Ch.P.A. (Chris) Geppaart, Th.A. (Theo) Stevers en D. (Dieter) Brüll het Fiscaal Instituut Tilburg (hierna: FIT) oprichtten als interfacultair samenwerkingsverband aan de Katholieke Hogeschool Tilburg (thans Tilburg University). Van Dijck werd voorzitter van het bestuur dat belast was met de algemene leiding van het instituut, Geppaart werd secretaris, Stevers en Brüll ‘gewone’ leden. Stevers werd tevens de directeur van het instituut, belast met de dagelijkse leiding, ‘in het bijzonder met betrekking tot het onderzoeksprogramma’; dr. N.H. (Nico) Douben was tot zijn benoeming tot hoogleraar in Rotterdam in 1971 adjunct-directeur ‘tot bijstand aan de directeur’. Per 1 september 1971 werd Douben als adjunct-directeur opgevolgd door mr. A. (Aart) Overbosch. Het secretariaat werd vervuld door mejuffrouw Mieke Waalwijk. Destijds bestond het FIT uit twee afdelingen: de afdeling belastingrecht en de afdeling openbare financiën.
De doelstelling van het FIT was ‘het verrichten en bevorderen van wetenschappelijk werk op het terrein van de belastingen’. Deze doelstelling trachtte men te verwezenlijken door:

  • het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op ruime schaal op het terrein van belastingen, daaronder begrepen het verrichten van onderzoek ten behoeve van derden tegen vergoeding;
  • het bevorderen van publicaties;
  • het verzamelen van documentatie op het terrein van de belastingen;
  • het verzorgen van cursussen op doctoraal en postdoctoraal niveau;
  • het verzorgen van niet-universitaire cursussen;
  • het bevorderen van internationale contacten;
  • het bevorderen van congressen;
  • het verzorgen van stageregelingen, in het bijzonder voor studenten in de fiscale studierichtingen.


Waren in de beginjaren de aan het FIT werkenden op de vingers van twee handen te tellen, vijftig jaar later zijn ruim zeventig onderzoekers en docenten aan het FIT verbonden. Het studentenaantal bestond oorspronkelijk uit enkele tientallen fiscaal-economische en fiscaal- juridische studenten; iedereen kende elkaar. Thans zijn er gemiddeld vijfhonderd à zeshonderd studenten in totaal die in Tilburg belastingrecht en fiscale economie studeren, en ruim zeventig (vooral buitenlandse) studenten die de Master International Business Taxation volgen, de relatief nieuwe (vanaf 2013/2014) loot aan de stam van de Tilburgse fiscale opleidingen.
In deze bijdrage zal ik de begintijd van het FIT beschrijven en deze vergelijken met het heden. Wat waren de voor- en nadelen in die beginperiode en hoe verhoudt zich dit tot de huidige situatie? Welke lessen kunnen hieruit worden getrokken voor de toekomst?

Dit is het eerste deel van een NTFR Opinie geschreven door prof.dr. P.H.J. Essers. De volledige opinie kunt u hier inzien. Deze Opinie is opgenomen in NTFR nummer 39 van 27 september 2018 (NTFR 2018/2169).


Blijf op de hoogte van onze blogs en meer door Sdu Fiscaal te volgen op LinkedIn
Opmerkingen