Waarom je als fiscalist niet meer kunt wachten met een toekomstgerichte adviespraktijk

Waarom je als fiscalist niet meer kunt wachten met een toekomstgerichte adviespraktijk
2 mei 2022

Kun jij als fiscaal adviseur eenvoudig inspelen op veranderde klantbehoeften en proactief advies geven? Of vragen de hoge werkdruk en complexere wetgeving al jouw aandacht? Tijdens het drukbezochte webinar Tax Technology van Sdu stonden deze vragen én mogelijke oplossingen centraal. Bijna 200 fiscaal adviseurs leerden waarom innoveren een must is om te overleven. Een samenvatting van een boeiend webinar. 

Belastingadviseur Ron Meijer heeft al jaren een geautomatiseerde adviespraktijk in Leeuwarden. Hij vertelt dat hij ‘alle denkbare data’ van zijn klanten bijhoudt. Tot en met de namen van zijn kinderen en hun geboortedata. “Onzinnig? Zeker niet! Juist handig, zo kan ik mijn klant er tijdig op wijzen dat er nieuwe aftrekposten of toeslagen mogelijk zijn als zijn kind 18 wordt, gaat studeren of eigen inkomsten krijgt. Wil je proactief kunnen werken voor je klant, dan moet je elkaar goed kennen. Data is hierbij onmisbaar”, stelde hij. 

Belang van innoveren 

Janine Heemskerk, productmanager van Sdu, stond stil bij redenen waarom het juist nu raadzaam is om als advieskantoor digitaal te transformeren. “De rol van de accountant en fiscaal adviseur verandert snel. Klanten vragen om een trusted advisor die breder kijkt dan alleen het fiscale aspect. Daarnaast komt sustainability reporting eraan. De kosten van dataopslag zijn exponentieel lager dan voorheen, het internet wordt steeds sneller en er komt steeds meer data beschikbaar. Tot slot wordt digitalisering door de maatschappij steeds meer geaccepteerd en verlangen klanten ook dat je meegaat met de tijd.” 

Ron Meijer vulde haar aan: “Klanten worden mondiger eisen kwaliteit en proactief en klantgericht  advies dat aansluit bij hun behoeften, maar dat ook breder is dan fiscaliteit alleen. Wil je als fiscaal adviseur een ondernemer bijvoorbeeld adviseren over de fiscale aspecten van de realisatie van horeca in een boerderij? Kijk dan zeker ook over de grenzen van je fiscaliteit heen: benoem minimaal ook dat een vergunning bij de gemeente nodig is. Dat is wat er van een toekomstgerichte adviseur verwacht wordt”. 

‘Niet acteren, betekent je klant verliezen’ 

Janine Heemskerk benadrukte dat niets doen grote risico’s oplevert. “Niet acteren, betekent je klant verliezen, maar ook je werknemers. Daarnaast is het belangrijk om als fiscaal adviseur kwaliteit te blijven leveren. De waarde van je onderneming neemt anders af, wat een gevaar is voor je continuïteit.” Ze wierp tot slot een blik op de huidige arbeidsmarkt, waar mensen schaars zijn en het noodzakelijk is om goed om te gaan met de mensen die je hebt. “Dat betekent ook een uitdagende werkplek bieden om je vakmensen te kunnen behouden.” 

Het belangrijkste voor een toekomstgerichte adviespraktijk is dat je je klant centraal stelt. “Je moet helder voor ogen hebben wat voor klant je hebt. Je hebt ook informatie (data) nodig om daar ook echt op te reageren. Daarnaast is een goed businessmodel onmisbaar. Een klant is immers niet meer bereid om overal voor te betalen. Tot slot: werk aan je communicatieve vaardigheden om je proactieve adviezen goed aan je klant uit te leggen, zodat hij weet wat hem te doen staan”, aldus Ron Meijer. 

Wil jij optimaal kunnen inspelen op veranderende behoefte van jouw klanten?  
Kies dan voor een hoger niveau van automatisering. Met Taxvice word jij koploper in proactief advies! In een kosteloze demo laten we zien hoe Taxvice voor jou het verschil maakt. 

 

Data voor je laten werken 

Maar hoe zorg je er als fiscaal adviseur dan voor dat al die ongestructureerde data die je verzamelt in verschillende systemen plus de data vanuit openbare applicaties (zoals Google Maps), gezamenlijk voor je gaan werken? “Dat vraagt om een databron die de juiste data bij elkaar zoekt en aan jou presenteert”, vertelde Steven Schouten, productmanager van Visma Connect. “Bij veel advieskantoren is data verspreid in de organisatie terug te vinden, denk aan losse Excelbestanden of op harde schijven van medewerkers. Misschien zit belangrijke kennis wel alléén in het hoofd van een aantal adviseurs. Een lastige klus om het gebundeld en overdraagbaar te krijgen. Maar zodra de data samen komt in één gestructureerd systeem (een datawarehouse), gaat er een wereld open en zet jij een stap richting een toekomstbestendige adviespraktijk.” 

Steven Schouten vertelde dat er verschillende toepassingen van Tax Tech mogelijk zijn. Voordat hij deze toelichtte, benadrukte hij dat Tax Tech ondersteunend is aan de huidige adviespraktijk en niet het werk overneemt. “Tax Tech staat in dienst van de klant, zodat het hele advieskantoor de klant optimaal kan bedienen. Als je gebruik maakt van technologie om je fiscale processen efficiënter, vollediger en kwalitatief beter te laten verlopen, spreken we van Tax Tech. Het begint met data verzamelen en interpreteren en het leidt tot informatie die toepasbaar is het werkproces. Deze informatie zet je proactief in. Dankzij de technische ondersteuning van je werksysteem gebeurt dit altijd efficiënt en volgens de geldende wet- en regelgeving.” 

Voorwaarden voor Tax Tech 

Deelnemers aan het webinar vroegen zich af welke voorwaarden er zijn om met Tax Tech te kunnen werken. Naast applicaties om data te verzamelen en toe te passen in het werkproces, zijn: connectiviteit nodig, een duidelijke standaard om efficiënt te kunnen werken, maar ook vakkennis voor de interpretatie en compliancy en IT-kennis om het hele proces te ondersteunen. 

Samen met de webinar-deelnemers wierp Steven Schouten een blik op het softwarelandschap van een accountantskantoor. De conclusie was dat in een toekomstgerichte adviespraktijk alle denkbare partijen en applicaties belangrijk om data te verzamelen. “Van de fiscalist, accountant en het secretariaat, tot externen als de notaris en het Belastingdienst. Richt dus je werkproces zo efficiënt mogelijk in. Om inzicht te krijgen in de situatie waarin je klant zich bevindt, is het noodzakelijk dat je overzicht houdt. De samenwerking tussen de verschillende partijen is nodig om kennis te kunnen delen. Streef die kennisadoptie na en zorg zo dat jouw kantoor de klant optimaal kan bedienen.” 

Gerichte stappen maken 

Van de bijna 200 deelnemers aan het webinar Tax Technology gaf ruim een derde aan nog helemaal aan het begin te staan van de ommekeer naar een proactieve adviespraktijk. Slechts 10% zei al ‘ver gevorderd’ te zijn als toekomstgerichte fiscalist. Een ruime meerderheid gaf na afloop van het webinar  aan de stap naar een toekomstgerichte praktijk te gaan maken of in elk geval te bespreken binnen de eigen organisatie. 

Opmerkingen