We maken het werk van de fiscalist er makkelijker op

We maken het werk van de fiscalist er makkelijker op
22 oktober 2021

Een oneindige hoeveelheid bronnen en het feit dat er dagelijks wel iets verandert in de wetgeving, maakt het werk van de fiscalist er niet makkelijker op. Tel daarbij het aantal softwaresystemen op die een fiscalist gebruikt om een 360 graden klantbeeld te krijgen en de puzzel wordt nog groter. Linda de Vries, Director Tax Services bij Sdu, werkt met een multidisciplinair team aan alle doorontwikkelingen voor de fiscale klantgroep. Dé persoon om te spreken over de veranderingen die er gaande zijn voor fiscalisten, niet alleen bij Sdu.

Veranderingen in de rol van de fiscalist

Linda ziet dat de standaard dienstverlening steeds meer geautomatiseerd wordt, daardoor staan tarieven van die diensten ook onder druk. ‘De Belastingdienst maakt een vooraf ingevulde aangifte waarbij data uit verschillende bronnen automatisch wordt gekoppeld, dus de cliënt van de fiscalist vraagt zich ook af: waarom moet ik nog zoveel betalen voor een aangifte?’ Linda geeft aan dat de taak van de fiscalist verschuift naar een (bredere) adviseringsrol voor zijn cliënten. ‘Dat is echt een ontwikkeling die we al langer zien, en dat betekent dat de fiscalist meer adviesvaardigheden nodig heeft’ vertelt Linda. ‘Daarnaast wil je eerder gegeven adviezen makkelijker kunnen hergebruiken, maar ook kunnen uitleggen hoe je tot een bepaald advies bent gekomen’.

En daarop volgt volgens Linda een tweede ontwikkeling: ‘de belastingmoraal is veranderd’. Door de toenemende invloed van nationale en internationale regelgeving door belastingautoriteiten, worden grote zaken zoals bij Google en Starbucks, die zich door bepaalde landen te vestigen belasting kunnen ontwijken, qua regelgeving dichtgetimmerd. ‘Ook de Nederlandse belastingdienst doet actief zijn best om te zorgen dat de adviseur en belastingbetaler zich netjes aan de intentie van de wet houden’, aldus Linda.

Een andere ontwikkeling die Linda opmerkt is de inzet van Artificial Intelligence bij overheden om bepaalde risico’s beter te monitoren en het werk efficiënter te maken. ‘Dit is een ontwikkeling die met de nodige voorzichtigheid en privacy controles gepaard zal gaan om herhalingen zoals in de toeslagenaffaire te voorkomen’. Het is volgens Linda wel een ontwikkeling die zich ook op bijvoorbeeld het terrein van research zal doorzetten en waar adviseurs meer mee te maken zullen krijgen. ‘Het doel is niet om zo weinig mogelijk belasting betalen, het gaat veel meer om het juiste doen en dat proces goed vast te leggen waarbij compliancy het sleutelwoord is

‘Die veranderingen zien we omdat we ons echt zo goed mogelijk verdiepen in onze klanten en hun cliënten’ vertelt Linda, ‘en dat levert mooie nieuwe producten en diensten op’. Met het team heeft zij een aantal grote innovaties kunnen realiseren, zoals bij NDFR. Linda: ‘Dit was een grote migratie, zowel aan de voor- als achterkant. We zijn echt opnieuw begonnen met de vraag, wat is nu de waarde van zo’n researchplatform?’ En van daaruit zijn we samen met klanten NDFR weer stap voor stap gaan opbouwen.

Innoveren met de gebruiker

Grote innovaties maak je niet alleen, Linda licht toe: ‘Dat hebben we in een nauwe samenwerking met ons gebruikerspanel gedaan bestaande uit meer dan 80 fiscalisten, uit meerdere disciplines: de Belastingdienst, belastingadviespraktijk, onderwijs, rechterlijke macht.. Eigenlijk alle klantgroepen die we bedienen binnen NDFR.’ Daar bleef het niet bij. ‘Daarnaast hebben we ook grote stappen gemaakt met het allernieuwste product, onze adviessoftware, Taxvice,’ vertelt Linda enthousiast. Het begint allemaal bij onderzoek. ‘Met experts kijken we daarna of onze ideeën aansluiten op de wensen van de gebruiker, het werkproces is altijd leidend’. ‘De gebruiker kan een wens hebben, en dan kijken we vervolgens naar de vraag achter de vraag en dan gaan we pas iets in kleine stapjes bouwen en testen’, licht Linda toe.


‘We zijn heel druk bezig geweest van het koppelen van meervoudige klantdata. Zodat de eerste klanten een echt hoogwaardige adviessignalering kunnen krijgen.’

Koppelen van data

‘We koppelen klantdata, zoals omzetgegevens of specifieke situaties van klanten aan wijzigingen in wet- en regelgeving’. Linda vertelt dat het voordeel is dat met Taxvice een proactief signaal kan worden gegeven zodat de fiscalist met dit klantdossier aan de slag kan op bepaalde adviesthema’s. ‘Die koppelingen zijn best ingewikkeld. Om te voorkomen dat we allerlei aparte koppelingen moeten bouwen met alle applicaties in het fiscale landschap zijn we gaan werken aan ons eigen data warehouse. Dat hebben samen onze partner opgepakt, Visma. Daar komt alle klantdata bij elkaar en is het mogelijk om vanuit meerdere applicaties data te gebruiken binnen onze adviessoftware. ‘Een grote uitdaging, en dit krijgen we nu werkend bij onze eerste grote klanten’.


‘Voor NDFR was het een uitdaging om het researchplatform heel snel te maken, we zitten nu gemiddeld onder 1 seconde laadtijd’. 

De volgende stappen

Sdu ondersteunt de fiscalist met Taxvice, adviessoftware die het proces tot het komen van een advies van A tot Z in een audit trial vastlegt, vanaf de intake en de vraag achter de vraag tot aan de analyse van het adviesvraagstuk (met behulp van de integratie met NDFR). Daar leg je vast welke overwegingen je daarbij gebruikt tot aan het uitvoeren van het advies en de monitoring daarvan. ‘En dat allemaal op één plek!’ zegt Linda, ‘zo kun je samen met andere disciplines als de accountants samenwerken aan hetzelfde dossier en je ziet nooit meer wat over het hoofd omdat je naast overwegingen ook proactieve signaleringen krijgt over wijzigingen’. Maar er is nog meer moois te vermelden vindt Linda: ‘Er zit ook een uitgebreide takenfunctie in die gekoppeld is aan Office 365. Zo wordt het ook echt hét startpunt van je advieswerk.’


’We ondersteunen het hele werkproces om te komen tot een advies: van intake tot aan de uitvoering.’

De volgende stappen hebben te maken met AI-achtige tooling om het researchproces nog sneller en vooral relevanter te maken. ‘We zijn nu bezig om te kijken hoe je snel vergelijkbare jurisprudentie kunt vinden en meteen de argumenten daarbij die jouw advies kunnen ondersteunen. Dat is de onderbouwing waarom je tot een bepaald advies komt, die willen adviseurs goed vastleggen. ‘Daar voorzien we nu al wel in, maar we gaan dat steeds makkelijker en sneller maken en zetten de deur open naar veel meer internationale bronnen’.

Tot slot meldt Linda dat het nog wel een uitdaging is voor veel fiscale advieskantoren om digitaal te gaan werken: ‘Het is echt een cultuurverandering, een andere manier van werken waarbij adoptie vanuit directie en management belangrijk is’. ’We zien mooie resultaten, maar nog niet alle kantoren zijn zo ver. Ook voor ons is het een uitdaging om met de klant mee te denken over hoe je het binnen de organisatie kunt uitrollen, maar dat doen we graag’.

The Integrated Experience

Wil jij niet achterblijven en net als andere vooruitstrevende kantoren de stap maken naar een 360-graden adviespraktijk? Wat daar allemaal bij komt kijken? Wij laten het je graag zelf ervaren tijdens ‘The Integrated Experience’ op donderdag 18 november in Utrecht. 150 innovatieve adviseurs komen tijdens deze dag samen voor kennisdeling, het vergaren van praktische handvatten en natuurlijk ‘The Integrated Experience’. Zorg dat jij er ook bij bent!

 

Opmerkingen