Welke invloed heeft de mindset van uw medewerkers op veiligheid?

Welke invloed heeft de mindset van uw medewerkers op veiligheid?
18 januari 2018

Onze mindset is de verzameling van overtuigingen die we hebben over onszelf, onze competenties en onze omgeving. Onze mindset is aangeleerd en heeft zich ontwikkeld onder invloed van onze directe omgeving en de dingen die we hebben meegemaakt. Ook het gedrag en handelen van uw medewerkers komt voort uit hun mindset. Bent u zich bewust van de mindset die er heerst onder uw medewerkers als het gaat om veiligheid?

Mindset van invloed op ons dagelijks handelen

Dr. Carol Dweck, professor psychologie aan Stanford-universiteit, heeft jarenlang onderzoek gedaan naar het effect van onze mindset op ons dagelijks handelen. Zij ontdekte dat niet alleen onze talenten en vaardigheden bepalend zijn, maar ook onze manier van denken. Ze identificeerde twee soorten mindsets:

  1. een op groei gerichte (positieve) mindset, en
  2. de vaste (negatieve) mindset.


Mensen met een op groei gerichte mindset hebben de overtuiging dat zij door middel van training en oefening hun vaardigheden en talenten kunnen ontwikkelen. Mensen met een vaste mindset hebben de overtuiging dat talenten en vaardigheden aangeboren zijn en dat deze grotendeels vast staan.

Mindset bepalend voor succes

Dr. Carol Dweck kwam tot de conclusie dat er een wezenlijk verschil zit in de denkwijze van succesvolle mensen en minder succesvolle mensen. Mensen met een op groei gerichte mindset hebben meer vertrouwen in hun eigen kunnen en een positief resultaat. Zij zien uitdagingen en obstakels als kansen om te leren en te groeien. Mensen met een vaste mindset zien dit als gevaarlijke risico’s met een grote kans op teleurstelling. Omdat het waarschijnlijk toch niet zal lukken. In de praktijk zien we dat we switchen tussen een vaste- en een op groei gerichte mindset. In de ene situatie heb je meer een vaste en in de andere situatie een op groei gerichte mindset.

Mindset en veiligheid

Als onze mindset zo’n grote invloed heeft op ons handelen, hoe zit het dan met de veiligheidsmindset van uw medewerkers? Worden de regels en maatregelen die voortvloeien uit uw veiligheidsbeleid gezien als vervelend en overdreven? (vaste mindset). Of wordt het veiligheidsbeleid serieus genomen en ziet men het als een kans om als organisatie te blijven ontwikkelen en dit jaar zonder incidenten door te komen? (op groei gerichte mindset). De mindset van uw medewerkers wordt voor een groot deel beïnvloed door hun directe omgeving: de collega’s waarmee men samenwerkt.


Voorbeelden vaste mindset vs. op groei gerichte mindset

Vaste mindset

Op groei gerichte mindset

Een incident overkomt me

Hoe kan ik een incident te voorkomen?

Dat weet ik allemaal wel

Hoe kan ik blijven leren, vragen en groeien?

Stelt geen vragen en is bang voor afwijzing

Durft zich kwetsbaar op te stellen

Denkt in beperkingen

Denkt in mogelijkheden


Veiligheidsmindset beïnvloeden

De veiligheidsmindset van uw medewerkers zal enkel veranderen op basis van eigen inzichten. Men zal zich bewust moeten worden van de eigen overtuigingen en hoe deze van invloed zijn op het handelen. Om dit bewustzijn te creëren is het essentieel om hierover met elkaar in dialoog te blijven. Hierin ligt een belangrijke rol voor teamleiders en leidinggevenden, want de cultuur en sfeer op de afdeling is hierbij essentieel. Men moet vrijuit durven spreken en niet bang zijn hierop te worden beoordeeld. Enkel dan voelt men zich vrij genoeg om kritisch te kijken naar de eigen mindset en ook die van collega’s bespreekbaar te maken.


HSE Jaarcongres 2018 - Gezond en veilig werken is toch volstrekt normaal?!

Laat u door ervaren trainers meenemen langs de theorie van communicatieve vaardigheden om uw collega’s positief te beïnvloeden. Maak deze vaardigheden door middel van rollenspellen en handvatten eigen. Laten we gaan voor die goede veiligheidscultuur waar gezond en veilig werken inderdaad volstrekt normaal is! Meer informatie >>


Opmerkingen