Wij zitten in het hart van de innovatie bij Sdu

Wij zitten in het hart van de innovatie bij Sdu
6 januari 2022

Ooit begon Stephanie Gertenaar als uitzendkracht bij Sdu, zo’n 12 jaar later staat zij aan het roer als Head of Platform. Een belangrijke rol in de organisatie, want de meeste grote online productaanpassingen en -migraties worden door haar team opgepakt. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het platform (ONE), waar steeds meer belangrijke producten op draaien, zoals NDFR, OpMaat en Evidend. ‘Oh, en het product Taxvice komt ook nog naar het platform toe’, vertelt Stephanie. ‘Ik zorg ervoor dat we een gezamenlijke roadmap en visie hebben voor de toekomst, zodat al die producten en de technologie aansluiten bij de wensen van onze klanten.’

Optimaal inzetten van professionals

‘Mijn team bestaat uit een combinatie van mensen van Sdu, professionals die we inhuren én ontwikkelaars die bij leveranciers werken. Op dit moment hebben binnen Sdu we het Research & Design team en ontwikkelteams zoals het Titan Team, het Triton team en het Evidend team.’ Met een duidelijk doel voor ogen gaat Stephanie aan de slag: ‘Waar we naartoe werken is dat alles wat we maken, optimaal ingezet kan worden voor onze klanten’. ‘In het verleden maakte je iets moois, bijvoorbeeld in OpMaat, maar dan was het niet schaalbaar voor andere producten. Juist door die werelden bij elkaar te brengen, ook middels techniek, kunnen wij op het moment dat we iets creëren voor OpMaat, het ook aanbieden aan de gebruikers van NDFR.’

'We hebben ontzettend goede architecten en andere professionals in dienst die heel veel verstand hebben van wat ze doen. Daarnaast staan de business owners van onze producten met één voet in de organisatie van de klant, zij horen vaak waar klanten tegen aan lopen. Met die feedback hebben wij weer voldoende input voor nieuwe ideeën. Mijn doel is om zowel business owners en klanten bij elkaar te brengen om het beste idee boven tafel te krijgen. Dat is mijn uitdaging: zorgen dat concrete ideeën gevalideerd en uitgevoerd worden.'

Niet ieder idee hoeft meteen de prullenbak in

Niet ieder idee dat wordt ingebracht wordt ook meteen uitgevoerd of geïmplementeerd, licht Stephanie toe: ‘We hebben in het verleden wel eens een grafische weergave van juridische uitspraken aangeboden, zodat je snel kan zien wat bij elkaar hoort. Wij dachten: dit is echt heel handig.., maar het werd helemaal niet zo veel gebruikt. Dat idee ligt er nog steeds, maar dat blazen we op een ander moment wel nieuw leven in als uit feedback van klanten blijkt welk probleem de functionaliteit oplost’.

‘Soms klinkt een idee heel gaaf, maar we moeten wel valideren of de klant er ook op zit te wachten.’

Met het Research & Design team testen we de product- of conceptideeën, door het te valideren met data én de klant. Dat is iets wat we bij Sdu vaak doen, het bedenken van een idee en het testen in de markt of het ook daadwerkelijk een probleem oplost’.   

Een succesvolle migratie

NDFR is één van de meest recente en succesvolle migraties naar het platform. ‘We zijn echt begonnen om te kijken naar de meest gebruikte functionaliteiten’. Stephanie vertelt over de ontwikkeling van het meest gebruikte onderdeel van het product: de commentaren ‘Toen bleek al snel dat meer dan 90% van de gebruikers naar NDFR gaat om een commentaar te lezen.’ Daarna zijn we gaan werken aan een bèta-omgeving, waar we alleen de commentaren hadden opgezet. Samen met marketing hebben we een panel geworven van zo’n 80 personen die het gingen uitproberen. Natuurlijk wel met de duidelijke boodschap: dit is slechts een skelet’. Stephanie licht nog toe: ‘Veel van onze producten bestaan al meer dan 20 jaar en in die tijd is er natuurlijk van alles opgezet en bijgebouwd. We willen graag mooie lean producten maken die precies doen wat onze klanten en gebruikers nodig hebben, in plaats van alle toeters en bellen er om heen.’

Innovatie bij Sdu

'Ik denk dat onze teams in het hart zitten van de innovatie bij Sdu, het Research en Design team is daarin de spil die zorgt dat we aan de juiste dingen werken’. Stephanie vindt wel dat het iets is wat we met heel Sdu doen: ‘Binnen de organisatie worden er ook ideeën aangeleverd die we zeker gaan valideren, zo werken we met het hele bedrijf aan een betere ervaring voor de klant.’ ‘Van de 10 ideeën is er vaak slechts eentje die wel perfect past. Dus je moet soms eerst 9 keer valideren voordat je een idee hebt dat wel echt een oplossing of verbetering kan bieden’. Ik hoop dat we dat veel sneller en veel meer gaan doen’. Het is volgens Stephanie wel belangrijk om constant in gesprek te blijven met de gebruikers, een rol die met name ligt bij onze business owners: ‘Onze teams helpen door te onderzoeken, valideren en deze ideeën om te zetten naar bruikbare oplossingen voor meerdere klantgroepen. Luisteren naar de klant is echt het belangrijkste.’

 

Meer weten over de ontwikkelingen bij Sdu?

Bekijk sdu.nl/innovatie of schrijf je in voor Innovatie nieuwsbrief.

Opmerkingen