1. De uitzendovereenkomst, 1.9. Ontslagregeling(Ziekte en re-integratie)

Deze paragraaf is bijgewerkt tot 24 juli 2017

Vanaf 1 juli 2015 geldt de Ontslagregeling (Stcrt. 2015, 12685). Op grond hiervan moet, wanneer ontslag wordt aangevraagd voor vaste medewerkers, eerst de relatie met onder andere uitzendkrachten worden beëindigd. Voor het ontslag van uitzendkrachten zelf is geen apart hoofdstuk opgenomen, wel voor payrollwerknemers. Kort gezegd dient voor de beoordeling van een ontslagaanvraag voor payrollwerknemers door de payrollwerkgever van de fictie te worden uitgegaan alsof de payrollwerknemer in dienst was van de inlener (art. 20 Ontslagregeling).

Verder lezen
Terug naar overzicht