1. Kernbegrippen, 1.4.6. Beschikking en aanvraag(Ziekte en re-integratie)

Deze paragraaf is bijgewerkt tot 5 juli 2017 door mr. J.E. Jansen

Een beschikking is een besluit, maar niet ieder besluit is een beschikking. Een beschikking is het tegenovergestelde van een besluit van algemene strekking (bijvoorbeeld een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel). Een beschikking is een besluit in een concreet geval.

De algemene regels voor besluiten gelden ook voor beschikkingen, maar daarnaast gelden er ook bijzondere regels alleen voor beschikkingen (zie bijvoorbeeld art. 4:1 t/m 4:15 Awb).

Als een aanvraag om een besluit te nemen wordt gedaan en die aanvraag wordt afgewezen, dan volgt uit art. 1:3, lid 2, Awb dat die afwijzing ook een besluit is. Als het verzoek betrekking heeft op iets wat geen besluit is (een second opinion), is het verzoek ook geen aanvraag (CRvB 7 januari 2009, nr. 07/3882 WAO, USZ 2009/63, ECLI:NL:CRVB:2009:BG9129).

De plaatsing van iemand op de GGD-lijst is geen besluit, maar een feitelijke handeling. Het verzoek om plaatsing op de GGD-lijst is dan ook geen aanvraag (CRvB 6 april 2016, nr. 14/6463 WMO, USZ 2016/188 en JB 2016/112, ECLI:NL:CRVB:2016:1231, zie ook CRvB 13 oktober 2016, nr. 16/4220 AW, JB 2016/244, ECLI:NL:CRVB:2016:3867).

De term aanvraag wordt ook op andere plaatsen in de Awb gebruikt (zie bijvoorbeeld art. 4:1…

Verder lezen
Terug naar overzicht