1. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst, 1.13. Hoogte transitievergoeding(Ziekte en re-integratie)

Deze paragraaf is bijgewerkt tot 24 juli 2017

1.13.1. Algemeen

De wettekst (art. 7:673 BW) rekent met periode van zes maanden dienstverband. In de praktijk is het makkelijker te rekenen met een diensttijd per jaar. Gedurende de eerste tien jaar van het dienstverband bedraagt de transitievergoeding 1/3e maandsalaris per jaar dienstverband. Vanaf tien jaar dienstverband bedraagt die transitievergoeding ½ maandsalaris per jaar. Tot 2020 geldt bijzonder overgangsrecht voor werknemers met een dienstverband langer dan tien jaar. Indien het om werknemers gaat ouder dan 50 jaar, en zij bovendien in dienst zijn van een werkgever met minstens 25 werknemers, dan telt die diensttijd vanaf tien jaar niet voor een half maandsalaris per jaar dienstverband, maar voor een vol maandsalaris per jaar dienstverband (art. 7:673a BW).

Voor de vaststelling van het maatgevend salaris wordt gekeken naar vaste en naar variabele looncomponenten. Variabele looncomponenten zijn afhankelijk van het functioneren van de werknemer of van het resultaat van de onderneming. In dat geval wordt het gemiddelde genomen van wat de laatste drie jaar voorafgaand aan het ontslag is verdiend. Voor de vaste looncomponenten, die van dat functioneren of resultaat niet afhankelijk zijn, wordt gekeken naar het gemiddelde salaris over het laatste jaar voor het ontslag. …

Verder lezen
Terug naar overzicht