1. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst, 1.13.7. Kleine en grote werknemer(Werkloosheid)

Deze paragraaf is bijgewerkt tot 24 juli 2017

Nieuw is dat onder de WWZ onderscheid wordt gemaakt tussen werkgever met minstens 25 werknemers en werkgever met minder dan 25 werknemers. De grote werknemers kunnen onder het dure overgangsrecht van art. 7:673a BW vallen, de kleine onder het goedkope overgangsrecht van art. 7:673d BW. Bepalend is het aantal werknemer dat men had in het tweede half jaar van het jaar voorafgaand aan het ontslag, aldus de parlementaire geschiedenis.

Verder lezen
Terug naar overzicht