1. Ontslagprocedures onder de Wet Werk en Zekerheid, 1.1. Algemeen(Werkloosheid)

Deze paragraaf is bijgewerkt tot 24 juli 2017

Per 1 juli 2015 geldt het nieuwe ontslagrecht. Dat is het gevolg van de WWZ. Onderdelen van de WWZ (zoals die waar het gaat om flexibele contracten) zijn per 1 januari 2015 in werking getreden, maar het nieuwe ontslagrecht geldt vanaf 1 juli 2015. De bedoeling van de WWZ is om het ontslagrecht eerlijker en eenvoudiger te maken. Eerlijker door één systeem van ontslagvergoedingen te laten gelden voor alle ontslagroutes. Eenvoudiger door die vergoedingen zo veel mogelijk van te voren vast te leggen, zodat het niet meer nodig is daar procedures over te voeren. Eenvoudiger ook door de criteria waar een ontslag aan moet voldoen zo veel mogelijk van te voren vast te leggen.

De ontslagprocedure is als volgt. Ontslag tijdens de proeftijd of een ontslag op staande voet blijft zoals het was: dat kan per direct. Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan, kan hij proberen daar overeenstemming over te bereiken. Als dat lukt kunnen zij dat vastleggen in een beëindigingsovereenkomst. De werknemer heeft daarna twee weken de tijd om die overeenkomst te vernietigen. Dat lijkt op de mogelijkheid die een consument heeft om de koop van een woonhuis of koop op afstand binnen een bepaalde tijd ongedaan te maken. Werkgevers zullen daar dus rekening mee moeten houden: na het hebben gesloten van een beëindigingsovereenkomst kan de werknemer daar nog twee weken van af. Als de werknemer dat doet en het niet alsnog lukt om overeenstemming te bereiken, dan zal de werkgever het ontslag eenzijdig moeten realiseren. Het kan ook zijn dat een werkgever er direct de voorkeur aan geeft eenzijdig ontslag te geven, bijvoorbeeld wanneer hij…

Verder lezen
Terug naar overzicht