1. Ontslagprocedures onder de Wet Werk en Zekerheid, 1.4.3. Hoogte transitievergoeding (algemeen)(Werkloosheid)

Deze paragraaf is bijgewerkt tot 24 juli 2017

De wettekst (art. 7:673 BW) rekent met periode van zes maanden dienstverband. In de praktijk is het makkelijker te rekenen met een diensttijd per jaar. Gedurende de eerste tien jaar van het dienstverband bedraagt de…

Verder lezen
Terug naar overzicht