Naar de inhoud

1. Situatieve arbeidsongeschiktheid(Ziekte en re-integratie)

Deze paragraaf is bijgewerkt tot 29 februari 2016

1.1. Algemeen

Soms acht de werknemer zich niet in staat om te werken als gevolg een verstoorde arbeidsverhouding. Door die arbeidsverhouding kunnen (dreigende) klachten van fysieke of psychische aard ontstaan. Niet altijd kunnen daarbij door de bedrijfsarts medische beperkingen van psychische of fysieke aard worden vastgesteld. Is dat het geval dan is van ziekte in de zin van art. 7:629 BW geen sprake (HR 27 juni 2008, nr. C07/021HR, ECLI:NL:HR:2008:BC7669). De bedrijfsarts zal dit beoordelen en dient daarbij te oordelen conform de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten (opvraagbaar via www.stecr.nl). Daarbij zal de bedrijfsarts zich moeten uitspreken over de vraag of er wel of niet sprake is van ziekte.

Wanneer er geen sprake is van ziekte maar er wel dreigende klachten van fysieke of psychische aard zijn, is een loonvordering niet uitgesloten. Gesteld kan worden zijn dat de werknemer zijn werkzaamheden niet kan verrichten door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen, als bedoeld in art. 7:628, lid 1, BW. Van belang zal zijn of de werknemer in verband met voor rekening van de werkgever komende omstandigheden niet kan werken en of daaraan (dreigende) psychische of lichamelijke klachten ten grondslag liggen (Hof Amsterdam 3 februari 2009, nr. 106.005.104, ECLI:NL:GHAMS:2009:BI6390). Dat er sprake is van klachten kan bijvoorbeeld met het oordeel van…