12. De uitspraak, 12.7. Dicta(Bijstand)

Deze paragraaf is bijgewerkt tot 5 juli 2017 door mr. J.E. Jansen

De rechter heeft de keuze uit vier dicta. Volgens art. 8:70 Awb strekt de uitspraak tot:

  • onbevoegdverklaring van de rechtbank;

  • niet-ontvankelijkverklaring van het beroep;

  • ongegrondverklaring van het beroep; of

  • gegrondverklaring van het beroep.

Onbevoegdverklaring doet zich bijvoorbeeld voor in de situatie waarin er geen sprake is van een besluit in de zin van de Awb (zie bijvoorbeeld CRvB 2 november 2005, nr. 04/3236 WW, JB 2006/22, ECLI:NL:CRVB:2005:AU5924). Immers, het besluitbegrip bepaalt (mede) de toegang tot de rechter. Wordt beroep ingesteld tegen niet tijdig beslissen op een aanvraag (art. 6:2, onderdeel b, Awb), maar is er geen sprake van een aanvraag, dan verklaart de rechtbank zich ook onbevoegd (CRvB 25 januari 2017, nr. 15/7724 WMO, JB 2017/63, ECLI:NL:CRVB:2017:283). Ook zal de rechter zich onbevoegd verklaren als hoger beroep wordt ingesteld tegen een uitspraak ingevolge art. 8:55 Awb terwijl er geen aanleiding bestaat het appelverbod te doorbreken.

Het beroep zal daarentegen niet-ontvankelijk worden verklaard indien bijvoorbeeld de beroepstermijn is overschreden of het griffierecht niet (tijdig) is betaald. Op de zaak zal dan inhoudelijk niet worden ingegaan. Worden gronden tegen een besluit aangevoerd die niet ter zake doen of niet slagen, dan moet het beroep niet niet-ontvankelijk, maar ongegrond worden verklaard (CRvB 7 mei 1998, nr. 96/3631…

Verder lezen
Terug naar overzicht