15 jaar bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement (I) (2003.33.2499)


Eerste deel van een actueel overzicht van toepassing van art. 2:138/248 BW (aansprakelijkheid bestuurders bij faillissement). Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. de (buitenlandse) rechtspersoon;

2. de mogelijk aansprakelijkgestelden;

3. de aard van de aansprakelijkheidsvordering;

4. de elementen ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ en ‘belangrijke oorzaak van het faillissement’.

Ad 1. Ook op een naar buitenlands recht opgerichte rechtspersoon, die aan de heffing van de Nederlandse vennootschapsbelasting is onderworpen, is de…

Verder lezen