18 jaar in de Wet verevening pensioenrechten na scheiding (2000.17.2157)


Ingeval een echtpaar vóór 27 november 1981 is gescheiden, kan de vrouw onder voorwaarden in aanmerking komen voor het bijzondere vereveningsregime van de Wet verevening pensioenrechten na scheiding (artikel 12 lid 2 Wvp). Tot de voorwaarden behoort een minimum duur van het huwelijk van 18 jaar.

In Echtscheiding Bulletin 1998, nr. 7/8 (ND 98.35.2800) betoogde Heezemans dat de huwelijksduur na scheiding van tafel en bed doorloopt tot het moment van ontbinding van het huwelijk.

Gewezen wordt op een arrest van…

Verder lezen