Aan huurders betaalde afkoopsom kan aftrekbaar zij


Verwijzing

(FBN 1995, 40)

X is eigenaar van een pand dat van oudsher per kamer wordt verhuurd. Het pand hoort tot zijn priv,-vermogen.

De gemeente sommeert X de door de brandweer en het energiebedrijf geconstateerde gebreken te herstellen.

Een architect becijfert de noodzakelijke verbouwingskosten op ƒ 240.000.

X zegt de huur op aan de kamerbewoners en start een ontruimingsprocedure. Hij wenst het pand namelijk zelf in gebruik te nemen. Met de uiteindelijk nog resterende vier kamerbewoners komt hij een dading overeen. …

Verder lezen