Aan inwoner van Nederland uitgekeerd Belgisch rustpensioen terecht tot belastbaar inkomen, premie-inkomen en bijdrage-inkomen gerekend


Samenvatting

Belanghebbende, geboren in 1941 en gehuwd, woont in Nederland. Hij is van 1978 tot met 1980, niet in overheidsdienst, in loondienst werkzaam geweest in België. Belanghebbende en zijn echtgenote woonden toen in België. Belanghebbende heeft in die jaren een zogenoemd rustpensioen opgebouwd. De echtgenote heeft geen arbeid in loondienst verricht en niet zelfstandig een recht op rust- en/of overlevingspensioen opgebouwd. In 2013 heeft belanghebbende een Belgisch rustpensioen voor gezinnen ontvangen van € 2.695. De inspecteur heeft het rustpensioen tot het belastbare inkomen, het premie-inkomen en het bijdrage-inkomen van belanghebbende gerekend. Volgens het hof is dat terecht. Het hof stelt voorop dat belanghebbende als binnenlands belastingplichtige voor de inkomstenbelasting wordt belast voor zijn wereldinkomen, als ingezetene in Nederland verzekerd is voor de volksverzekeringen, en tevens is verzekerd voor de Zvw. Het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht voor de belastingen toe aan Nederland. Gelet hierop heeft de inspecteur het rustpensioen terecht tot het belastbare inkomen uit werk en woning van belanghebbende gerekend. Er is sprake van inkomen uit vroegere dienstbetrekking. Omdat geen sprake is van een overheidspensioen is terecht geen aftrek verleend ter voorkoming van dubbele belasting. Aangezien het rustpensioen is opgekomen bij en genoten door belanghebbende is het bij hem belast, en niet deels bij zijn echtgenote. Belanghebbende is voorts verzekerd en premieplichtig voor de volksverzekeringen. Het rustpensioen behoort tot het premie-inkomen voor de verzekeringen en tot het bijdrage-inkomen voor de Zvw. De inspecteur heeft derhalve terecht premie VV en een bijdrage Zvw geheven.

(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar

In onderhavige casus is in geschil…

Verder lezen
Terug naar overzicht