Aan moeders knie; de juridische afstammingsrelatie tussen moeder en kind (1995.2127)


Bespreking van de dissertatie van Nora Holtrust over het sinds 1970 geldende Nederlandse afstammingsrecht.

Het onderzoek richt zich op de volgende vragen: welke uitgangspunten worden in 1970 gehanteerd bij het regelen van een afstammingsrelatie tussen een vrouw en een kind en welke gevolgen heeft die afstammings-relatie; worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd voor de relatie vader-kind; zijn die uitgangspunten sedert 1970 gewijzigd en geldt dat ook voor de gevolgen; is de keuzevrijheid van de vrouw na 1970 toegenomen (t.a.v. juridische verantwoordelijkheid, …

Verder lezen