Aan wettelijke vereisten voor ingebrekestelling bij consumentenkrediet is voldaan


ABN heeft op 10 juni 2008 met G een kredietovereenkomst gesloten tot maximaal € 9.000. G heeft zich verbonden om ter aflossing tenminste € 135 per maand aan ABN te betalen. Er is een achterstand in de betalingen ontstaan, naar aanleiding waarvan ABN diverse sommaties aan G heeft verzonden. ABN vordert veroordeling van G tot betaling van € 10.709,66, te vermeerderen met de overeengekomen kredietvergoeding op basis van samengestelde interest, zoals deze met inachtneming van de Wck en het Besluit kredietvergoedingen maximaal is…

Verder lezen
Terug naar overzicht