Aanbevelingen voor wijzigingen in recht van overgang (2002.28.3156)


Per 1 januari 2002 is een aantal bepalingen met betrekking tot het recht van overgang gewijzigd. In dit artikel gaan de auteurs in op de gemiste kansen. De aanbevelingen van de auteurs zijn:

1. De aftrekbeperking voor binnenlandse schulden (bijvoorbeeld de tot een onderneming behorende schulden) die minder dan een jaar oud zijn (art. 15 lid 2 SW) dient te vervallen. Het is onredelijk dat bijvoorbeeld een negatief banksaldo het ondernemingsvermogen niet vermindert. Bovendien staat deze aftrekbeperking op gespannen voet met de Europese regelgeving…
Verder lezen