Aandelenbeslag op de Nederlandse Antillen


Ter zake van een vordering legt G op 31 maart 1993 beslag onder:

- IBC, op alle aandelen IBCC NV;

- V, directeur van IBC, op alle aandelen die V heeft in het aandelenkapitaal van IBC;

- ING-bank en MCB-bank, ten laste van IBC en V.

IBCC is een naamloze vennootschap naar Antilliaans recht. IBC is een vennootschap naar het recht van Vanuatu (Stille Oceaan).

Het Hof heeft de beslagen van waarde verklaard.

Als tussenkomende partijen hebben de stichtingen…

Verder lezen