Aandelenoverdracht en vervalbeding (2014.26.2004)


S-BV verkocht aandelen in twee werkmaatschappijen aan A-BV. De verkoper gaf een aantal garanties aan koper met betrekking tot het verkochte. Aan de aansprakelijkheid van verkoper voor eventuele inbreuken op de garanties was een vervaltermijn gekoppeld. Op grond van de verkoopovereenkomst diende de koper de verkoper zo spoedig mogelijk van een inbreuk op de hoogte te stellen. Indien de termijn van het vervalbeding was verstreken, kwam de aansprakelijkheid van verkoper te vervallen. Nadat een inbreuk was geconstateerd en koper deze aan verkoper had medegedeeld, …

Verder lezen
Terug naar overzicht