Aandelenoverdracht niet bleek uit handelsregister: proceskostenveroordeling voormalig eigenaar


Een schuldeiser van X heeft executoriaal beslag gelegd op alle aandelen in een BV die X volgens het handelsregister zou bezitten. Thans wil de schuldeiser de aandelen executeren, maar X en de BV verzetten zich hiertegen omdat X reeds vóór het beslag alle aandelen in de BV heeft overgedragen aan een door hem opgerichte stichting administratiekantoor.

De rechtbank overweegt onder meer dat X de aandelen in de BV rechtsgeldig bij notariële akte heeft overgedragen aan de stichting. Inschrijving van de overdracht in het handelsregister is geen constitutief vereiste voor een rechtsgeldige…

Verder lezen
Terug naar overzicht