Aangaan van geregistreerd partnerschap ter besparing van overdrachtsbelasting is fraus legis (2013.20.3004)


Schols bespreekt de uitspraak van de Hoge Raad betreffende de vraag of het aangaan van een tijdelijk geregistreerd partnerschap (gps) om overdrachtsbelasting te besparen, kan worden bestreden met fraus legis (Notafax 2013, nr. 74).
In casu waren X en Y ieder voor de helft eigenaar van 10 onroerende zaken. Op 23 december 2003 gingen zij een geregistreerd partnerschap aan. Volgens de partnerschapsvoorwaarden was hierbij sprake van uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen met uitzondering van de 10 onroerende zaken. Op 24 december 2003 werd…

Verder lezen
Terug naar overzicht