Aanhouding beroep, ABRvS 10 februari 2016, zaaknummer 201502604/1/A3


In hoger beroep tegen de ongegrondverklaring van een in bezwaar gehandhaafd besluit waarbij de burgemeester met toepassing van artikel 13b van de Opiumwet een bedrijf heeft bevolen de horeca-inrichting vanaf 19 maart 2014 voor de duur van zes maanden te sluiten en de aan appellant verleende Drank- en Horecawetvergunning en exploitatievergunning ten behoeve van de horeca-inrichting heeft ingetrokken, ligt de vraag voor of de rechtbank het verzoek van appellant om behandeling van het beroep aan te houden in verband met de behandeling van zijn strafzaak op goede gronden heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht