Aankondiging van executieveiling mocht ook in Volkskrant worden opgenomen


Op 13 april 2012 staat een executoriale verkoop gepland ten overstaan van notaris N. In verband hiermee heeft X de voorzieningenrechter verzocht om de veiling uit te stellen. Volgens X is de veiling aangekondigd in de Volkskrant welke niet kan worden beschouwd als een plaatselijk verspreid dagblad. Bovendien is aanplakking achterwege gebleven zodat de bekendmaking en aankondiging als voorzien in artikel 516 Rv niet heeft plaatsgehad.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek afgewezen. Hoewel het aanbeveling verdient om in een huis-aan-huisblad te adverteren, is de voorzieningenrechter…

Verder lezen
Terug naar overzicht