Aankondiging van executieveiling in Volkskrant toegestaan


Art 516 e.v. Rv.

De veilingwereld heeft haar eigen regels. Zo dient een veiling (executie) ook te worden aangekondigd in een plaatselijk verspreid dagblad en, afhankelijk van het plaatselijk gebruik, ook worden aangeplakt.

Recent heeft een rechter uitgemaakt dat in die casus ook de Volkskrant volstond.

De casus was als volgt. Er stond een executoriale verkoop gepland. Deze verkoop was onder meer kenbaar gemaakt via een aankondiging in de Volkskrant. Een partij stelt dat dit geen plaatselijk verspreid dagblad is en daarom niet juist is aangekondigd. De voorzieningenrechter is het hier niet mee eens en oordeelt dat, hoewel het aanbeveling verdient om in een huis-aan-huisblad te adverteren, in het onderhavige geval de Volkskrant een voldoende bereik heeft. Daarbij wordt opgemerkt dat deze krant immers naast het lidmaatschap ook door losse verkoop in heel Nederland verkrijgbaar is. De enkele omstandigheid dat de oplage in de desbetreffende regio niet op de eerste plaats staat, doet daar niet aan af. Tevens heeft de voorzieningenrechter vastgesteld dat de advertentie, naast publicatie in de Volkskrant, ook op twee internetsites is geplaatst. Daarom is het volgens de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat de regioveiling met haar wijze van bekendmaking van de veiling van het onderhavige pand voldoende zekerheid heeft gegeven dat in dit geval is voldaan aan de voorschriften van art. 516 e.v. Rv. De voorzieningenrechter merkt ook nog op dat met betrekking tot de informatie over de onderhavige veilingdatum in de huidige tijd ook publicatie op elektronische wijze via het internet kan plaatsvinden.

Ten aanzien van het vereiste van het kenbaar maken middels aanplakbiljetten volgt de voorzieningenrechter…

Verder lezen
Terug naar overzicht