Aankoop door pachter, meerwaardebeding en mededelingsplicht pachter


P koopt in oktober 1999 de door hem gepachte 21 ha weiland van eigenaar E tegen de prijs van € 291.694. In afwijking van het wettelijke meerwaardebeding (art. 56i PW, zie JBN 2007, nr. 35) komen partijen overeen dat bij vervreemding van het verkochte binnen tien jaar aan gemeente, projectontwikkelaar of bouwer koper verplicht is aan verkoper te voldoen 25% van het verschil tussen: a. de verkoopopbrengst, verminderd met makelaarskosten en belastingclaim, en b. een bedrag van f…

Verder lezen
Terug naar overzicht