Aankoop economische eigendom werkkamer door BV is geen uitdeling (1995.3104)


X BV koopt de economische eigendom van de werkkamer in het woonhuis van haar dga. De inspecteur meent dat sprake is van een uitdeling.

Het Hof verwerpt deze opvatting: de BV heeft een waardevol recht gekregen en hoeft bovendien niet langer huur te betalen. X BV heeft geen gebruiksrecht gekregen, dus ook de stelling dat sprake is van vooruitontvangen huur gaat niet op. Volgens de taxateur van R&S is de koop ongeldig omdat de ruimte kadastraal gezien niet afsplitsbaar is, maar ook dat argument houdt geen…

Verder lezen