Aanmerkelijkbelangregeling/ buitenlands belastingplichtigen (1997.44.3482)


Artikel 20a lid 5 Wet IB bepaalt dat, indien de echtgenoot of een bloed- of aanverwant in de rechte lijn een aanmerkelijk belang heeft, de aandelen die de belastingplichtige bezit, geacht worden tot een aanmerkelijk belang te behoren, ook al vormt dit pakket op zich geen aanmerkelijk belang (meetrekregeling). Voor toepassing van deze bepaling is niet vereist dat de 'echte' aanmerkelijkbelanghouder in Nederland woont. De in het buitenland woonachtige aanmerkelijkbelanghouder wordt op grond van art. 49 Wet IB voor de ab-winst in…

Verder lezen