In aanmerking genomen de verklaringen van de toenmalige wethouders met betrekking tot bouwwerken van, naar gesteld, geringe importantie, en het feit dat gesteld noch gebleken is dat omwonenden overlast ondervinden van de aanwezigheid van de bouwwerken,…


Bij besluit van 3 september 2013 hebben B&W van Oss appellant onder oplegging van een dwangsom gelast binnen twee maanden na de verzenddatum ervan twee gebouwen en een bouwwerk, geen gebouw zijnde, te Oijen te verwijderen en verwijderd te houden. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

De last heeft betrekking op een kippenhok, hooiopslag en een hooiruif op het perceel. Deze bouwwerken zijn gebouwd zonder de daartoe benodigde vergunning. De bouwwerken zijn voorts in strijd met het ten tijde van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht