Naar de inhoud

Aanpak btw-carrouselfraude met telecommunicatiediensten

Samenvatting

In antwoord op Kamervragen over de aanpak van btw-carrouselfraude met telecommunicatiediensten legt de staatssecretaris van Financiën uit dat het middel van een verleggingsregeling alleen wordt gehanteerd indien fraude niet op een andere wijze kan worden bestreden. Het betreft met name telecommunicatiediensten die buiten de EU worden ingekocht en uiteindelijk via diverse ondernemersschakels weer worden doorverkocht. Conventionele fraudebestrijdingsmiddelen zijn niet afdoende gebleken. Een verleggingsregeling maakt carrouselfraude onmogelijk door de systematiek van de verlegging.

Commentaar

De verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten is per 1 september 2017 ingevoerd (NTFR 2017/2257). Vanaf 1 juni 2017 kon de verleggingsregeling al door een goedkeuring worden toegepast (NTFR 2017/1509).

De staatssecretaris is geen voorstander van een algemene verleggingsregeling. Hij meent dat bij een algemene verlegging van btw zwarte omzet kan ontstaan omdat de factuur eenvoudiger buiten de boekhouding kan worden gehouden. In geval van zwarte omzet wordt niet alleen de btw misgelopen maar ook bijvoorbeeld premieheffingen en loon-, inkomsten- of winstbelastingen. Overigens heeft de Europese Commissie in december 2016 een voorstel ingediend op grond waarvan lidstaten onder bepaalde voorwaarden tijdelijk een algehele verleggingsregeling kunnen invoeren. De discussie daarover loopt nog steeds.

Interessant is de passage waarin de staatssecretaris uitlegt hoe de fraude werkt. De telecommunicatiedienst waarmee wordt gefraudeerd, betreft een dienst die onderdeel uitmaakt van het tot stand brengen van de verbinding waardoor de beller A in staat is om een gesprek te voeren met beller B. Om dit gesprek mogelijk te maken, verlenen verschillende (telecommunicatie)dienstverleners diensten aan elkaar. Als de gesprekspartners niet in het zelfde land zijn, zijn doorgaans meerdere dienstverleners betrokken, omdat een provider veelal niet beschikt over eigen connecties…