Aanpak leegstand kantoren


Overheden en marktpartijen gaan de structurele leegstand van kantoren samen aanpakken. Zo is besloten op de zogenaamde Kantorentop. Voor 1 september 2010 worden de afspraken nader uitgewerkt in een Actieprogramma. De kern van de aanpak is dat ieder zijn rol pakt. Gemeenten en provincies gaan meer in regionaal verband samenwerken bij het voorkomen en bestrijden van structurele leegstand. Ook zal er minder grond uitgegeven worden voor de bouw van nieuwe kantoren, zolang bestaande locaties herontwikkeld kunnen worden. Beleggers en ontwikkelaars zullen zich inzetten voor de herontwikkeling en het verduurzamen van de bestaande voorraad. Nieuwbouw alleen nog als dat gaat om de bouw van kwalitatief hoogwaardige kantoren op binnenstedelijke en goed bereikbare (per auto, fiets, openbaar vervoer) locaties. Dit moet een eind maken aan de wildgroei van kantoorparken aan de randen van steden. Minister Huizinga heeft toegezegd wettelijk te gaan vastleggen, dat nieuwe locaties buiten bestaand stedelijk gebied geen werkbestemming mogen krijgen, als bestaande locaties nog voldoende mogelijkheden voor herontwikkeling bieden. Ook heeft zij toegezegd de mogelijkheid om gebouwen tijdelijk een andere bestemming te geven te verruimen. De maximale termijn van vijf jaar wordt afgeschaft. Volgens VROM staat er in Nederland momenteel 6,7 miljoen vierkante meter kantoor leeg. Dat is 14 procent van het totaal. Bovendien neemt de duur van de leegstand toe. Bij ongewijzigd beleid zou het aanbod aan kantoorruimte volgens VROM de komende jaren met nog eens 15 procent groeien.

[www.vrom.nl]

Verder lezen
Terug naar overzicht