Aanpak recreatieve bewoning (1998.23.2719)


Schrijver bespreekt de uitgave 'Wonen of recreëren' in de Groene reeks van de VNG, waarin de problematiek van de permanente bewoning van recreatiewoningen en de recreatieve bewoning van permanente woningen wordt behandeld. Met name het laatste probleem wordt door schrijver besproken.

Na te hebben geconstateerd dat het bestemmingsplan geen mogelijkheden biedt om op te treden tegen recreatieve bewoning stelt schrijver dat in deze sprake is van een huisvestingsprobleem.

Het belangrijkste instrument van de overheid is de onttrekkingsvergunning uit de Huisvestingswet (artt. 30-33), die in…

Verder lezen