Aanpassing FOR en zelfstandigenaftrek: pappen en nat houden (1997.49.3540)


In deze bijdrage komt het wetsvoorstel betreffende de aanpassing van de FOR en de zelfstandigenaftrek aan bod (zie Notafax 1997, nrs 268 en 292). De belangrijkste aanpassingen worden door de auteur beschreven. Hij komt tot de conclusie dat een fundamentele discussie over de plaats en de functie van de FOR uit de weg wordt gegaan. Daarom is dit slechts een pragmatische en kortetermijnoplossing. Beter zou het zijn de FOR en de zelfstandigenaftrek samen met de herziening van het ondernemersbegrip te bezien.

J.J.M. Jansen

WFR 1997/6269 blz. 1692

Verder lezen