Aanpassingswet geregistreerd partnerschap in werking


De Aanpassingswet geregistreerd partnerschap is op 1 januari 1998 in werking getreden. Dit houdt voor de fiscale wetgeving in dat alle bepalingen die rechtsgevolgen verbinden aan het aangaan, het bestaan, de beëindiging of het beëindigd zijn van een huwelijk, vanaf die datum ook van toepassing zijn op het geregistreerd partnerschap.

Bovendien worden kinderen van een geregistreerde partner onder het fiscale kindbegrip gebracht (zie Notafax 1997, nr 261).

Stb; 1997; 746

Verder lezen