Aanscherping bankenregels door de Europese Commissie


Op 23 november 2016 heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan om de regels voor banken verder aan te scherpen om hiermee de veerkracht van banken in de Europese Unie te versterken. De Commissie beoogt hiermee de risico’s in de financiële sector verder terugdringen en daarnaast kredietverlening aan MKB-ondernemingen stimuleren.

Achtergrond voorstellen Europese Commissie
Met dit voorstel bouwt de Commissie voort op de bestaande Europese regels voor banken en beoogt hiermee de wetgevingsagenda van na de crisis af te maken door ervoor te zorgen dat het regelgevingskader de resterende problemen voor de financiële stabiliteit aanpakt en door te verzekeren dat banken de reële economie kunnen ondersteunen.

Met de voorstellen wordt allereerst de Verordening kapitaalvereisten (CRR) en de Richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV) gewijzigd die in 2013 zijn aangenomen en waarin prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsmaatschappijen en voorschriften inzake governance en toezicht zijn opgenomen. Daarnaast wordt de Richtlijn herstel en afwikkeling van banken (BRRD) en de Verordening inzake het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (SRM) gewijzigd die in 2014 zijn aangenomen en de regels bevatten voor het herstel en de afwikkeling van faillerende instellingen en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme instellen.

Voorgestelde wijzigingen
De voorstellen bevatten allereerst maatregelen voor een grotere veerkracht van de Europese financiële instellingen en ter bevordering van de financiële stabiliteit. Dit betreft de resterende elementen van het regelgevingskader dat onlangs is overeengekomen in het Bazels Comité voor het bankentoezicht en de FSB. Daarnaast zijn er door de Commissie maatregelen voorgesteld voor een betere kredietverleningscapaciteit van banken ter ondersteuning van de economie in de EU. Tot slot zijn er maatregelen opgenomen er bevordering van de rol van banken bij het verwezenlijken van diepere en meer liquide Europese kapitaalmarkten ter ondersteuning van de oprichting van een kapitaalmarktenunie.

De voorstellen ten aanzien van de CRR en CRD IV zijn hier te vinden. De maatregelen met betrekking tot de BRRD en het SRM zijn hier te vinden.

Bron: Europese Commissie

Verder lezen
Terug naar overzicht