Aanslagen rioolheffing zijn terecht aan eigenaar opgelegd


Samenvatting

Belanghebbende is een stichting (woningcorporatie) die tot doel heeft het beheren en exploiteren van woningen. Zij is onder meer eigenaar van 97 socialehuurwoningen in de gemeente Someren.

Het gaat in deze procedure om de stelling van belanghebbende dat de ‘Verordening rioolheffing 2013’ in strijd is met Richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (de Kaderrichtlijn), zodat de verordening buiten toepassing moet blijven en de aan belanghebbende als eigenaar van die woningen opgelegde, op de verordening gebaseerde aanslag rioolheffing 2013 zou moeten worden vernietigd.

Belanghebbende heeft zich op het standpunt gesteld dat van haar, als eigenaar, geen rioolheffing mag worden geheven, omdat zij geen vervuiler is, maar haar huurders dat zijn. Belanghebbende stelt dat de verordening, die aanknoopt bij de eigenaar van een perceel dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering, in strijd is met de Kaderrichtlijn. Belanghebbende is van mening dat uit het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ volgt dat de rioolheffing moet worden gedragen door haar huurders.

In het door belanghebbende ingestelde hoger beroep heeft Hof Den Bosch (30 november 2016, nr. 15/00815, NTFR 2017/676) eerst verondersteld dat art. 9, lid 1, Kaderrichtlijn voldoende nauwkeurig verplichtingen oplegt aan lidstaten en dus rechtstreekse werking heeft, zodat belanghebbende zich in deze procedure rechtstreeks kan beroepen op dat artikel. Het hof heeft vervolgens overwogen dat nu de riolering een zogenoemd gemengd stelsel betreft, ook van de kosten van het beheer en het onderhoud van, en van de investering in…

Verder lezen
Terug naar overzicht