Aanslaggrens inkomstenbelasting eenmalig verhoogd naar € 50


Samenvatting

De minister verhoogt eenmalig de aanslaggrens van € 43 naar € 50 om te voorkomen dat alleenstaande AOW’ers over 2009 inkomstenbelasting moeten betalen.

De groep AOW’ers met alleen een AOW-uitkering of met een AOW-uitkering en een klein pensioen zou een aanslag moeten krijgen omdat zij € 48 moeten bijbetalen, net boven de aanslaggrens van € 43. Door de verhoging van de aanslaggrens voorkomt de minister dat zij aangifte moeten doen.

Voor 2010 is te veel loonheffing ingehouden en zou deze groep de te veel ingehouden loonheffing 2010 moet terugvragen met een T-biljet. Ook dit voorkomt de minister, maar dan door een aanpassing van de tabel bijzondere beloningen.

De minister zal een wetsvoorstel indienen waardoor de aanslaggrens met terugwerkende kracht voor 2009 wordt verhoogd. Voor 2010 zal hij de tabel bijzondere beloningen aanpassen, zodat de loonheffing beter wordt afgestemd op de inkomstenbelasting. Vooruitlopend op de wetswijziging zal het aangifteprogramma 2009 worden gewijzigd zodat eenieder kan toetsen of hij onder de vrijstellingsgrens valt.

Nieuwe regelgeving

Naar aanleiding van uw verzoek van 21 december 2009 met betrekking tot een brief van de ANBO bericht ik u het volgende.

De ANBO signaleert dat de belastingplichtige die uitsluitend een AOW-uitkering voor alleenstaanden geniet in het jaar 2009 in aanmerking komt voor een aanslag inkomstenbelasting. In die situatie bedraagt het inkomen 2009 € 13.173. De daarover berekende inkomensheffing bedraagt € 2.054 terwijl de heffingskortingen in totaal € 2.006 belopen. Daarmee is de verschuldigde heffing € 48 en dat ligt net boven de aanslaggrens van € 43.

De SVB heeft over de maanduitkeringen en de vakantie-…

Verder lezen
Terug naar overzicht