Aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar naast de contracterende vennootschap (2013.51.2001)


De auteurs vragen zich af in hoeverre het nodig en wenselijk is dat de beroepsbeoefenaar zelf – naast de vennootschap – aansprakelijk kan worden gehouden, en of conservatoir beslag ten laste van de beroepsbeoefenaar in privé een geoorloofd pressiemiddel is. In de praktijk wordt aan de opvatting dat de beroepsbeoefenaar naast de contracterende rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk is, al veelvuldig invulling gegeven. In deze bijdrage behandelen de auteurs alleen de advocaat en notaris als beroepsbeoefenaren. Juridische dienstverlening berust doorgaans op een overeenkomst van opdracht. Voor de notaris is dit nog…

Verder lezen
Terug naar overzicht