Aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging door een lekkende olietank (1998.16.2649)


Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 28 november 1997, RvdW 1997, 240 C; JBN 1998, nr 3 handelend over de vraag of de verkoper aansprakelijk was voor bodemverontreiniging door een lekkende olietank (ND 98.07.2554). In het commentaar gaat schrijver in op twee punten uit het arrest, te weten de stilzwijgende garantie en de algemene bekendheidsregel. Dat de verkoper op de hoogte was van de ingrijpende verbouwingsplannen van de koper en dat hij geen voorbehoud had gemaakt ten aanzien van mogelijke…

Verder lezen