Aansprakelijkheid wegens onttrekkingen voor privé doeleinden


Aansprakelijkheid van echtgenoot wegens onttrekkingen aan financiële middelen van Haags kerkgenootschap en twee stichtingen voor privé doeleinden. Aansprakelijkheid van echtgenote voor een deel van de onrechtmatige onttrekkingen op grond van art. 2:9 BW en art. 6:162 BW.

Feiten:
- X en Y (gedaagden) zijn getrouwd;
- Eiseressen zijn SB, DG en SO (een kerkgenootschap en twee stichtingen);
- In een tussenvonnis van 24 juni 2015 heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat Y, naast X, aansprakelijk is voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht