Aanspraken jegens derden niet van belang voor WOZ-waarde (2002.29.3161)


Bij de vaststelling van de waarde van de woning van belanghebbende is geen rekening gehouden met bouwkundige gebreken, waaronder een ontoereikende hemelwaterafvoer. De schade als gevolg van bouwkundige gebreken behoort in een civiele procedure tot compensatie te leiden, aldus de inspecteur.

Volgens de Hoge Raad berust de conclusie dat zodanige gebreken geen invloed hebben op de WOZ-waarde per peildatum op een onjuiste rechtsopvatting. De omstandigheid dat belanghebbende ter zake van de gebreken aanspraken jegens derden kan doen gelden, is zonder betekenis voor de waardering van de onroerende…

Verder lezen