Aantal kinderen dat opgroeit in langdurige armoede vorig jaar gestegen naar 131.000


Van alle huishoudens is de groep huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens in 2014 vrijwel gelijk gebleven aan 2013. Wel is het aandeel huishoudens dat al ten minste vier jaar van een laag inkomen moest rondkomen naar verhouding sterk opgelopen. Ook het aantal kinderen dat opgroeit in een huishouden met een langdurig laag inkomen nam toe. Dat blijkt uit het op 16 december 2015 verschenen rapport Armoede en sociale uitsluiting 2015 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wat is armoede?
Vrijwel iedereen…

Verder lezen
Terug naar overzicht