Aantal knelpunten geconstateerd in de nieuwe aanmerkelijkbelangregeling (1998.37.3904)


Volgens de auteur bevat de nieuwe aanmerkelijkbelangregeling een aantal knelpunten.

Op basis van een arrest van de Hoge Raad mag de blote eigenaar namelijk bij de bepaling van zijn ab-winst rekening houden met het waardedrukkend effect van het tijdelijke genotsrecht. Met behulp van de regels van zaaksvervanging komt het genotsrecht bij de vervreemding op andere goederen te rusten. Vervolgens doet de vruchtgebruikster om niet afstand van haar genotsrecht. Op deze manier gaat de vruchtgebruikswaarde van de ab-claim verloren.

Een ander knelpunt doet zich voor bij een…

Verder lezen