Aanvaarding besmette erfenis leidt onder omstandigheden tot een strafbaar feit


Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een erfgenaam of de wettelijke vertegenwoordiger een strafbaar feit pleegt (witwassen) als hij/zij de nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaardt en hij/zij op enig moment weet dat de nalatenschap een of meer goederen bevat die afkomstig zijn uit enig misdrijf van de erflater. Een strafrechtelijke veroordeling kan men onder meer vermijden door onverwijld een melding te doen aan de politie of de officier van justitie en de betreffende goederen ter beschikking te stellen van de Staat. De casus was als volgt…

Verder lezen