Aanvaring in ankergebied MS Arklow Rambler & MT Atlantic Jupiter, Maasaanloopgebied, 8 februari 2016


Inleiding

Op maandag 8 februari 2016 kwam de Hongkongse tanker, Atlantic Jupiter, in aanvaring met het Nederlandse vrachtschip, Arklow Rambler. Beide schepen raakten daarbij ernstig beschadigd.

De aanvaring vond plaats in ankergebied 4E, nabij de haven van Rotterdam, waar beide schepen ten anker lagen. Door de slechte weersomstandigheden boden de ankers van beide schepen onvoldoende houvast en dreven beide schepen van hun positie af. De Atlantic Jupiter besloot vervolgens om het anker aan boord te halen en al varend beter weer af te wachten. Tijdens de manoeuvre werd de afstand tussen beide schepen steeds kleiner, tot het punt waarop een aanvaring onvermijdelijk was.

Het betreft een ernstig ongeval als bedoeld in de Casualty Investigation Code van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en EU-richtlijn 2009/18/EG. Dit betekent dat Nederland als vlaggenstaat de plicht heeft het ongeval initieel te beoordelen op mogelijk aanwezige significante veiligheidslessen (assessment).

De conclusie van deze assessment was dat er momenten aanwezig leken te zijn waarop het ongeval voorkomen had kunnen worden. Aangezien de aanvaring toch plaatsvond, beoordeelde de Onderzoeksraad dat er veiligheidslessen te leren zijn en de Onderzoeksraad dient er daarom voor te zorgen dat een veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Deze onderzoeksplicht ligt ook vast in het Besluit Onderzoeksraad Voor Veiligheid. Dit rapport is het resultaat van dit veiligheidsonderzoek.

Onderzoeksvraag

Ten behoeve van het onderzoek is de onderstaande vraag ter beantwoording geformuleerd:

‘Welke waarborgen en beheersmaatregelen zijn er voor de veiligheid van schepen in een ankergebied en waar hebben deze waarborgen en beheersmaatregelen bij dit voorval gefaald?’

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen onderzocht:

  • Welke procedures…

Verder lezen