Aanvoeren nieuwe grieven in iedere fase van appelprocedure mogelijk


Samenvatting

In verband met een hernieuwde vrijstellingsprocedure in het kader van een bouwaanvraag is aan belanghebbende voor de tweede keer leges in rekening gebracht.

Rechtbank Arnhem heeft belanghebbende wegens schending van het vertrouwensbeginsel geheel in het gelijk gesteld. De gemeente heeft geappelleerd. Belanghebbende heeft geen incidenteel hoger beroep ingesteld. Na de eerste zitting van het hof heeft belanghebbende in het kader van het hervatte vooronderzoek nieuwe gronden (schending zorgvuldigheidsbeginsel) aangevoerd. Volgens de gemeente kan dat niet meer. Het hof beziet in deze uitspraak het karakter van de appelprocedure, de verhouding tussen hoger beroep en incidenteel hoger beroep en komt tot de conclusie dat in iedere fase in hoger beroep nieuwe stellingen mogen worden betrokken, tenzij de goede procesorde zich daartegen verzet.

(Hoger beroep gegrond.)

Feiten

2.1. Op 13 april 2005 is door F, architect te R (hierna: de architect) en optredend als gemachtigde van G te S, voor het bouwen van een vrijstaande woning met garage op het perceel kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie a, nummer 01, gelegen aan de a-straat te Q (hierna: het perceel) een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend. Op grond van het bepaalde in artikel 46, lid 3, van de Woningwet is de aanvraag voor de bouwvergunning tevens aangemerkt als een aanvraag om een vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 2, van de WRO (hierna: de vrijstelling). Op 23 december 2005 is door de gemeente Maasdriel de betreffende bouwvergunning alsmede de vrijstelling verleend. Ter zake van het in behandeling nemen van de (afzonderlijke) aanvraag tot het verkrijgen van de vrijstelling…

Verder lezen
Terug naar overzicht